German Shepherd Rescue Ohio, Columbus, Ohio. 8,726 likes ยท 27 talking about this. Veteran operated rescue that rehabilitates German Shepherds […]